Konsultation

konsultation

Planering

Bygglovsritningar

Konstruktionsritningar

Entreprenadhandlingar

Våra byggnadsingenjörer utför inte enbart planeringsarbete utan är även ute på byggarbetsplatserna och leder arbetet.

konsultation

Fuktmätning

Fuktmätning i betong

Borrhåls- och provbitsmätningar

Uppföljnings- och slutmätningar

Vi har PKM-certifikat (fuktmätningscertifikat) och 10 års erfarenhet av fuktmätning.

konsultation

Granskningar

Fukt- och mögelgranskningar

Kartläggning av skadliga ämnen (asbest, PAH)

Inomhusklimatundersökningar och provtagningar

Vi upptäcker och kartlägger de faktorer och riskkonstruktioner som kan ha skadlig inverkan på byggnaden och presenterar åtgärdsförslag till dessa.