Referenser

Renoveringsobjekt

 Storkyro vårdavdelnings 1-skede, ändrings- och renoveringsarbeten, 1250 m²

 Nurmotalo skede 2, ändrings- och renoveringsarbeten, 1500 m²

 Kauhajoki skolcentrums M-flygels takändrings- och saneringsarbeten, 1050 m²

 Vasa Sjukvårdsdistrikts X-byggnad, fasadrenovering, 1500 m²

 Tritonia, renovering av tornets våning 2 – 6, 850 m²

 Aseman skola i Ylistaro, ändrings- och renoveringsarbeten, 600 m²

 Nykarleby Sjukhem, ändrings- och renoveringsarbeten, 600 m²

 Nurmotalo skede 1, ändrings- och renoveringsarbeten, 650 m²

 Munsalagården, ändrings- och renoveringsarbeten, 900 m²

 Österbottens hus i Vasa, källarvåningens ändrings- och renoveringsarbeten, 260 m²

 Aktiahuset i Vasa, restaurangrenovering, 70 m²

 YA-internat, renovering av 16 st studentbostäder, 650 m²

 Kauhajoki skolcentrums K-flygels takändrings- och saneringsarbeten, 1400 m²

referens referenssi

Nybyggnationsobjekt

 Seinäjoki torgpaviljong, 52m²

 Prisma Seinäjoki, tillbyggnad, 450 m²

 Grundarbeten för värmecentral, 550 m²

 Storkyro hvc, tillbyggnad, 240 m²

 YA-dikostall, 977 m²

 Tottebo daghem, tillbyggnad, 300 m²

referens

Byggnadsobjekt fredade av Museiverket

 Seinäjoki församlingscentrum, ändrings- och renoveringsarbeten, 300 m²

 Liliuskodit, ändring av skolbyggnad till bostadsvåningshus, 1500 m2

referens