Konsultointi

konsultointi

Rakennussuunnittelu

Rakennuslupapiirustukset

Rakennepiirustukset

Urakka-asiakirjat

Rakennusinsinöörimme ei suorita ainoastaan suunnittelutöitä vaan johtavat myös rakennustyömaita.

konsultointi

Kosteusmittaus

Betonin kosteusmittaukset

Porareikä- ja näytepalamittaukset

Seuranta- ja loppumittaukset

Meillä on pätevöitynyt kosteudenmittaaja-sertifikaatti (PKM) ja 10 vuoden kokemusta kosteusmittauksesta.

konsultointi

Tarkastukset

Kosteus- ja hometarkastukset

Haitta-ainekartoitukset (asbesti, PAH)

Sisäilmatutkimukset ja näytteenotot

Löydämme ja kartoitamme riskirakenteita joka voi aiheuttaa haittaa rakennukselle ja esittelemme niille toimenpide-ehdotuksia.