Välkommen!

KE Construction är ett byggföretag i Södra Österbotten, grundat år 2013.

 

Vi utför sanerings- och renoveringsarbeten samt nybyggnation. Våra huvudsakliga kunder är offentliga sektorn och företag.

Vi har VTT-våtrumscertifikat, brandsäkerhetskort, arbetssäkerhetskort och PKM-fuktmätningscertifikat.

 

Våra tjänster

Rivning

Armerings- och betongarbeten

Inredningsarbeten

 Nybyggnationer

Kakel- och våtrumsarbeten

Helhetsentreprenader

Takarbeten

Saneringar- och renoveringar

Målningsarbeten